Jak dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

Każdego roku w maju uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu zwieńczającego czas nauki w szkole podstawowej. Egzaminy trwają trzy dni i obejmują język polski, matematykę oraz wybrany język obcy (najczęściej angielski). Od wyniku egzaminu zależy to, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej, dlatego przygotowań nie można odkładać na ostatnią chwilę.

Systematyczność kluczem do sukcesu

Przygotowanie uczniów do egzaminu w dużej mierze spoczywa na nauczycielach, którzy pracują z nimi w szkole. Większość z nich już od września sygnalizuje uczniom, jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie. Dobrą praktyką jest organizacja dodatkowych zajęć z uczniami, podczas których rozwiązywać będą zadania zbliżone formą do tych, które pojawią się na egzaminie. W większości szkół takie zajęcia odbywają się regularnie już od pierwszych tygodni roku szkolnego.

O egzaminie dziecka powinni pamiętać także rodzice. Ósma klasa to czas, w którym trzeba dziecku pomóc zorganizować czas poza szkołą w taki sposób, by przynajmniej 1-2 razy w tygodniu przygotowywać się do egzaminu. W dużej mierze czternastolatkowie sami nie są w stanie zmotywować się na tyle, by pracować regularnie od września. Rodzice, jakkolwiek by to nie brzmiało, muszą przyjąć rolę nadzorcy.

Kalendarz rodzinnych spotkań i wyjazdów warto planować tak, by okres egzaminów był wolny od dodatkowych emocji i wrażeń. Choć niewielu uczniów przyznaje się do stresu związanego z testami, warto zadbać o ich komfort psychiczny i zwolnić je z dodatkowych obowiązków, np. zajęć na pływalni, czy prac domowych na czas egzaminów.

Czy korepetycje to konieczność?

W ostatnich latach zapisywanie dzieci na korepetycje stało się normą. Nie ma jednak konieczności, by nawet przeciętny uczeń chodził na dodatkowe lekcje, by przygotować się do egzaminu. Wystarczy sięgnąć po dobre repetytorium ósmoklasisty do języka angielskiego, kupić podręczniki z przykładowymi testami i rozwiązywać ich jak najwięcej.

Wiedzę, która potrzebna jest do zdania egzaminu, uczniowie są w stanie zdobyć w szkole. Do egzaminów spokojnie mogą przygotowywać się w czasie zajęć i rozwiązując zadania w domu. Kluczem jest to, by pracowali systematycznie, a nie przypominali sobie o tym, że jest egzamin na tydzień, czy dwa przed nim.

W przypadku uczniów, którzy mają trudności w nauce, inwestycja w dodatkowe zajęcia się sprawdzi. Dodatkowe omówienie materiału z nauczycielem jest wskazane nie tylko z uwagi na egzamin, ale także po to, by uzyskać pozytywne oceny na świadectwie szkolnym.