Finansowanie zakupu laptopa dla nauczyciela: Porównanie różnych opcji

Zakup wysokiej jakości laptopa wiąże się z niemałym wydatkiem pieniężnym, choć nie ulega wątpliwości, że taki sprzęt jest nauczycielom niezbędny. Pedagodzy mogą wyłożyć potrzebną kwotę z własnej kieszeni bądź skorzystać z różnego rodzaju wsparcia finansowego.

Sfinansowanie zakupu laptopa ze środków własnych

Jeśli laptop ma służyć zarówno celom zawodowym, jak i prywatnym, nauczyciel może sfinansować jego zakup ze środków własnych. Najczęściej na takie rozwiązanie decydują się pedagodzy, którzy nie mają możliwości pozyskania dofinansowania lub w przeważającej mierze będą wykorzystywać komputer do własnych celów. Warto jednak mieć na uwadze, że dobrej jakości laptop dla nauczyciela to wydatek rzędu co najmniej 2000-2500 zł, dlatego nie każdy może pozwolić sobie na taką inwestycję. Rozwiązaniem nie zawsze jest zakup tańszego sprzętu, gdyż często prezentuje on gorszą jakość, a przez co posłuży przez stosunkowo krótki czas.

Bon dla nauczyciela

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele mają otrzymać bon w wysokości 5000 zł, który przeznaczą na zakup laptopa. Pomoc udzielana będzie na 5 lat, jednak pedagog, aby ją otrzymać, będzie musiał spełnić ustawowe warunki. Bon dla nauczyciela ma wspomóc cyfryzację polskiej edukacji, umożliwiając prowadzenie lekcji i przygotowywanie się do zajęć w nowoczesny sposób.

Nauczyciel będzie mógł zakupić sprzęt o dowolnej wartości, jednak w przypadku, gdy jego cena będzie niższa, niż 5000 zł, nie będzie miał możliwości odebrania pozostałej części dofinansowania w formie pieniężnej. Tymczasem w przypadku zakupu sprzętu o wyższej wartości, różnicę będzie musiał pokryć we własnym zakresie. Bon na laptopa stanowi duże wsparcie, dlatego warto zorientować się, czy nie przysługuje w konkretnej sytuacji.

Bon "dyrektorski"

Dyrektorzy szkół dysponują środkami finansowymi, które mogą rozdysponować na przykład celem wspomagania cyfryzacji w placówce. Pieniądze mogą więc zostać przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego, w tym laptopa. Warto więc dowiedzieć się, czy dyrektor szkoły nie planuje tego rodzaju zakupów w najbliższym czasie.

Oczywiście, laptop zakupiony przez dyrektora pozostaje własnością szkoły, a nauczyciel może korzystać z jego jedynie będąc w pracy. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które w domu posiadają wysokiej jakości sprzęt, lecz w pracy muszą posiłkować się laptopami starej generacji. Laptop może zostać zakupiony dla jednego pedagoga, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby został przypisany na przykład do konkretnej sali czy zespołu nauczycieli. 

Laptop na raty

W przypadku braku możliwości jednorazowego wydatkowania znaczącej sumy pieniędzy, rozwiązaniem pozostaje zakup laptopa na raty. Nauczyciel może nabyć go we własnym imieniu, o ile oczywiście posiada przynajmniej minimalną zdolność kredytową. Zakup na raty w rzeczywistości jest bowiem kredytem, dlatego bank weryfikuje rzetelność potencjalnego klienta.

Placówki edukacyjne i oświatowe mają natomiast możliwość zaciągnąć pożyczkę, która będzie spłacana w określonym terminie. Czasami finansowania udziela inny podmiot publiczny, dzięki czemu pożyczka jest praktycznie nieoprocentowana. Zakup na raty warto rozważyć w przypadku braku środków pieniężnych przy jednoczesnej chęci posiadania wysokiej jakości sprzętu do pracy czy nauki.