Z tektury wycinamy trzy jednakowe prostokąty, dwa z nich składamy na pół wzdłuż dłuższej krawędzi i naklejamy na trzeci prostokąt. Trzeci prostokąt tylko lekko odchylamy i na nim układamy sianko i Dzieciątko. Jezusek: wacik składamy od dołu i z dwóch stron tworząc becik, doklejamy pestkę z dyni i aureolę. Na głowie rysujemy szczegóły twarzy.

Materiały:

  • tektura (np. tył bloku)
  • nożyczki
  • klej
  • siano
  • wacik
  • pestka z dyni
  • cienkopis
  • żółta kartka z bloku technicznego

Żłóbek

Żłóbek