Na jednej kremowej kartce odbijamy stopy, pomalowane żółtą farbą plakatową, następnie wycinamy odbicia. Do drugiej kremowej kartki przyklejamy ryż, a do niego doklejamy odbite stopy. Do odbić przyklejamy pocięte kawałki słomki, tak by przypominały kształt japonek.

Materiały:

  • ryż
  • klej
  • 2 kartki w kolorze kremowym z bloku rysunkowego w formacie a 4
  • żółta farba plakatowa
  • pędzel
  • słomka
  • nożyczki

Reklama

Szablony płatne - pakiet


SMS 25zł +VAT, Przelew 18,36 zł +VAT