Dzieci otrzymują biały papierowy talerzyk. Od tyłu narysowany jest orzeł. Wycinają go. Markerem malują koronę, dziób i oko. Na koniec orzeł zostaje naklejony na kartonie.

Materiały:

  • biały papierowy talerzyk z odrysowanym od tyłu kształtem orła
  • klej
  • nożyczki
  • blok techniczny
  • kolorowy mazak

Orzeł z talerzyka


Zobacz artykuł na temat symboli narodowych w edukacji plastycznej z przykładami prac do wykonania z dziećmi.
Symbole narodowe