Warzywny teatrzyk

Ze zgromadzonych warzyw dzieci wybierają jedno i przekształcają go z wykorzystaniem ścinków tkanin, bibuły i papieru kolorowego w bajkową postać. Dzieci wycinają, przyklejają, zawiązują, dorysowują brakujące elementy. Po skończonej pracy mogą bawić się swoimi kukiełkami w teatrzyku.

Materiały:

  • warzywa
  • ścinki tkanin
  • ścinki papieru kolorowego
  • bibuła
  • nożyczki
  • taśma klejąca
  • klej
  • pisaki