Przygotowujemy małe kawałki czerwonej i niebieskiej plasteliny. Dzieci mieszają masę do uzyskania koloru fioletowego, następnie wyklejają krokusy na kartce technicznej (młodszym dzieciom można przygotować kartkę z narysowanym kształtem kwiatka). Na obrazku można wykleić jeszcze białe i żółte krokusy oraz trawę. Pracę można wykorzystać do wyjaśnienia dzieciom zasad łączenia kolorów i tworzenia nowych. Zainteresowane dzieci mogą „wyczarować” kolor fioletowy z użyciem farb lub kredek. Można również połączyć kolor żółty i niebieski, aby stworzyć kolor zielony i wykleić łodygi.

Materiały:

  • czerwona, niebieska, żółta, biała i zielona plastelina
  • kartka z bloku technicznego

Krokusy z plasteliny