Najpierw przygotujmy szablon – na kartce z bloku technicznego narysujmy kwiatek, z płatkami i okręgiem w środku. Otrzymany w ten sposób papierowy kwiat pokolorujemy metodą „mokre w mokrym”. Dziecko zmacza najpierw kartkę wodą, następnie maluje go rozwodnioną farbą akwarelową w różnych barwach. Na płatkach powstaje w ten sposób specyficzny rozmyty wzór. Następnie, po wyschnięciu farby, dziecko powinno wyciąć kwiat wzdłuż narysowanych płatków.


Materiały:

  • kartka z bloku technicznego
  • woda
  • farby akwarelowe
  • pędzel
  • nożyczki
  • pisak, flamaster

Kwiatek, metoda mokre w mokrym