Wylecz ząb

Nauczyciel formuje najpierw z plasteliny biały ząb, do którego przyczepia kawałek czarnej plasteliny. Zadanie dzieci polega na usunięciu czarnego ubytku za pomocą wykałaczki. Podopieczni zalepiają następnie powstałą dziurę za pomocą plomby z kawałka białej plasteliny.

Materiały

  • Czarna i biała plastelina
  • Wykałaczka