Jeż ze scinek od kredek

Robimy kulę z plasteliny, spłaszczamy i doklejamy żołędzia. Teraz robimy na żołędziu oczy i nos. Ścinki od kredek wbijamy w kulę plasteliny i jeżyk gotowy.

Materiały:

  • żołądź
  • plastelina
  • ścinki od kredek