Marcowa zupa

Pomalowany garnek ozdabiamy "symbolami" marcowej pogody z krepiny. Po środku umieszczamy strzałkę wskazującą aktualny składnik zupy- pogody marcowej.Materiały:

  • kartka z narysowanym garnkiem z podziałką na pola
  • farby i pędzel
  • krepina
  • strzałka wycięta z papieru
  • korek
  • pinezka
  • klej